Team

Together we can achieve more

Shark Nguyễn Hòa Bình

Chủ tịch NextTech Group

CEO Hán Văn Lợi

CEO Boxme

CEO Phạm Chí Nhu

Founder, CEO Coolmate

Đặng Thị Tuyết Nga

Giám đốc TMĐT NextTech

CEO Dương Thanh Tâm

CEO HYRA HOLDINGS
Scroll to top