Shark Nguyễn Hòa Bình

Chủ tịch NextTech Group

Hán Văn Lợi

CEO Boxme

Phạm Chí Nhu

Founder, CEO Coolmate

Đặng Thị Tuyết Nga

Giám đốc TMĐT NextTech

Nguyễn Văn Lãm

Co-Founder, CEO Ecentric

Đoàn Văn Tuấn

Giám đốc Đầu tư Next100 Ventures

Phan Đặng Trà My

Phó Tổng Giám Đốc VCCORP

Dương Thanh Tâm

CEO HYRA HOLDINGS
Scroll to top