Coolmate sinh ra với mong muốn trở thành điển hình về mô hình DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM bằng cách vừa làm kinh doanh bài bản, có lợi nhuận và đồng thời mang lại những giá trị thiết thực và lâu dài cho khách hàng, cho nhân viên, cho đối tác, cho cộng đồng, xã hội và cho cổ đông.

Nhận thấy tiềm năng của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam, vào tháng 3/2019, một Start up mang tên Coolmate – nơi mua sắm online cho nam giới với dịch vụ 100% hài lòng được ra đời. Coolmate mong muốn trở thành nơi mua sắm online cho nam phổ biến nhất đến năm 2025, bằng việc luôn bắt đầu từ điều nhỏ nhất, chăm chỉ và cố gắng làm tốt từng ngày về chất lượng sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ, chăm sóc khách hàng,… Coolmate có kỳ vọng trở thành một thương hiệu điển hình về việc hướng tới khách hàng một cách sâu sắc tại Việt Nam.

Scroll to top